ADVARSEL!!! Besøg på de følgende sider er på eget ansvar. Tekst og billeder har gennemgået en kritisk udvælgelse, men der der forekomme beskrivelser, der virker urealistiske for udenforstående. Der er tale om subjektive vurderinger og oplevelser, hvor beskuerens oplevelse af situationen er gengivet. Der skal ligeledes advares mod billederne, hvor der kan forekomme fosterfedt og blod.

Ok, jeg kan ta' det! Gå til Ivys hjemmeside